fbpx

Najpiękniejsze cytaty z Biblii

Biblia, niezależnie od przekonań religijnych, jest uważana za jeden z najważniejszych tekstów literackich i filozoficznych w historii. Jej strony są wypełnione mądrościami, naukami i inspirującymi przesłaniami. Poniżej przedstawiamy niektóre z najpiękniejszych cytatów z Biblii, które przemawiają do serca i duszy.

Te cytaty z Biblii przypominają nam o wartościach, które są fundamentem wielu kultur i systemów wartości na całym świecie. Niezależnie od przekonań religijnych, wielu ludzi odnajduje w tych słowach inspirację do kształtowania swojego życia, budowania zdrowych relacji i dążenia do dobrego samopoczucia zarówno ducha, jak i ciała.

Ewangelia Jana 8:12

„Znowu więc przemówił do nich Jezus, mówiąc: Ja jestem światłością świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził po ciemności, ale będzie miał światło życia.”

List do Koryntian 13:4-7

„Miłość cierpli, łaskawa jest; miłość nie zazdrości, miłość nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złem; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współradoscić się z prawdą. Wszystko przetrzyma, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi.”

Psalm 23:1

„Pan jest moim pasterzem, nie będę niczego potrzebować.”

Ewangelia Mateusza 5:14-16

„Jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. (…) Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

List do Rzymian 8:28

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobrego z tych, którzy Go miłują, którzy są powołani według Jego postanowienia.”

Kazanie na Górze Mateusza 5:3-10

„Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Szczęśliwi, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Szczęśliwi cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni zostaną nasyceni.”

List do Filipian 4:13

„Mogę wszystko w Tym, który mnie umacnia.”

Księga Przysłów 3:5-6

„Zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym zrozumieniu. Wszystkie twoje drogi poznawaj Jego, a On naprowadzi twoje ścieżki.”

Ewangelia Mateusza 11:28-30

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy się trudzicie i jesteście obciążeni, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Jarzmo moje jest łatwe, a brzemię moje lekkie.”

List do Koryntian 16:14

„Niech wszystko u was będzie czynione z miłości.”

Psalm 139:14

„Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył, godne podziwu są Twe dzieła.”

Księga Izajasza 41:10

„Nie bój się, gdyż Ja jestem z tobą; nie lękaj się, bo Ja jestem Bogiem twym. Umacniam cię, też wspieram cię prawiącym mojej prawicą sprawiedliwości.”

Ewangelia Mateusza 6:34
„Nie troszczcie się więc na jutro, bo jutrzejszy dzień będzie troszczyć się o siebie samego. Wystarczy każdemu dzień z jego własnym złem.”

Księga Przysłów 16:9

„Człowiek myśli w swoim sercu, ale od Pana zależy odpowiedź języka.”

Księga Rodzaju 1:27

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę stworzył ich.”

Księga Psalmów 19:14

„Niech będą słowa ust moich i rozważania serca mego przed obliczem Twoim, Panie, skrzydlatego mego i wybawco mego!”

Ewangelia Jana 14:27

„Pokój zostawiam wam, swój pokój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.”

Księga Przysłów 3:13-18

„Szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość, i człowiek, który zdobył rozum. Lepsza jest zysk zeń niż zysk ze srebra i korzyść z niego większa niż zloto. Cenniejszy jest niż perły, i wszystkich kosztowności twych nie dorówna.”

List do Rzymian 12:2

„I nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu waszego, abyście umieli rozpoznawać, jaka jest wola Boża, co dobre, przyjemne i doskonałe.”

Ewangelia Mateusza 7:7

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.”

Księga Rodzaju 8:28

„A wiemy, że Bóg we wszystkim działa dla dobrego dla tych, którzy Go miłują, dla tych, którzy są powołani według Jego postanowienia.”

Księga Psalmów 34:18

„Blisko jest Pan ułomnym w duchu i tych, którzy są skruszeni ducha, zbawia.”

Ewangelia Jana 14:6

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

Księga Przysłów 17:17

„Przyjaciel miłuje w każdym czasie i brat rodzi się na czas ucisku.”

List do Filipian 4:6-7

„Nie troszczcie się o nic, lecz we wszystkim w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem oznajmiajcie Boga wasze prośby. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.”

Księga Przysłów 22:6

„Wychowuj chłopca według drogi, jaką ma iść, a nawet w starości nie odstąpi od niej.”

Księga Jeremiasza 29:11

„Bo Ja znam myśli, które mam względem was, wyrocznie Pańskie, dobro, a nie złe, aby wam dać przyszłość i nadzieję.”

List do Koryntian 10:13

„Nie przytrafiło wam się żadne doświadczenie prócz ludzkich; wierny jednak jest Bóg, który was nie dopuści do pokusy nad wasze siły, ale z pokusą da i wyjście, abyście mogli wytrzymać.”

Księga Przysłów 3:24-26

„Gdy się położysz, nie będziesz się bał; gdy zasniesz, sen twój będzie słodki. Nie bój się nagłego strachu, ani spustoszenia grzeszników, gdy przyjdzie. Bo Pan będzie twoim zaufaniem i ochroni nogę twoją przed zasadzką.”

Ewangelia Jana 15:12

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.”

Księga Psalmów 37:4

„Radować się będziesz Panem, a spełni pragnienie serca twego.”

Księga Przysłów 31:25

„Siła i godność to jej odzienie, i śmieje się z nadchodzącego dnia.”

List do Rzymian 8:38-39

Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anielskie ani demoniczne moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Ewangelia Jana 3:16

„A tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Księga Psalmów 19:1

„Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.”

List do Koryntian 16:14

„Niech wszystko u was będzie czynione z miłości.”

Księga Przysłów 16:3

„Powołaj na Panu swoje sprawy, a myśli twoje spełnią się.”

Ewangelia Mateusza 6:19-21

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Bo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje.”

List do Filipian 4:8

„A wszystko, co jest prawdziwe, co czyste, co uczciwe, co sprawiedliwe, co miłe, co zasługuje na dobre słowo, cokolwiek jest zaletą i cokolwiek godne uznania, to rozważajcie.”

Księga Psalmów 23:4

„Choćbym chodził przez dolinę cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Łaska twoja i litość twoja niech idą za mną po wszystkie dni życia mego, a w domu Pańskim będę mieszkał przez długi czas.”

Te cytaty kontynuują przynoszenie światła, nadziei i inspiracji wielu ludziom na całym świecie. Są one źródłem mądrości i pociechy, niezależnie od wyznawanej wiary.

Cytaty te zawierają głębokie mądrości i zasady, które wielu ludzi znajduje budujące i inspirujące w codziennym życiu. Niezależnie od kontekstu religijnego, te słowa mogą przypominać nam o wartościach uniwersalnych dla ludzkości.

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj swoje zdanie na ten temat

Twój mail nie zostanie nigdzie opublikowany