fbpx

Rozmówki włoskie – podstawowe zwroty na wyjazd do Włoch

Włochy to kraj pełen kultury, historii i wyjątkowej kuchni, który co roku przyciąga miliony turystów. Podczas podróży do Włoch warto znać kilka podstawowych zwrotów w języku włoskim, które ułatwią komunikację i sprawią, że podróż będzie jeszcze bardziej satysfakcjonująca. Oto kilka podstawowych zwrotów, które przydadzą się w różnych sytuacjach.

Podstawowe zwroty grzecznościowe

 • Dzień dobry – Buongiorno (błon-dżior-no)
 • Dobry wieczór – Buonasera (bło-na-se-ra)
 • Dobranoc – Buonanotte (bło-na-not-te)
 • Do widzenia – Arrivederci (a-ri-we-der-chi)
 • Cześć (na powitanie i pożegnanie) – Ciao (czao)
 • Proszę – Per favore (per fa-wo-re)
 • Dziękuję – Grazie (gra-cie)
 • Nie ma za co – Prego (pre-go)
 • Tak – Sì (si)
 • Nie – No (no)

Podstawowe zwroty w podróży

 • Gdzie jest…? – Dove si trova…? (do-we si tro-wa)
 • Kto mówi po angielsku? – Chi parla inglese? (ki par-la in-głe-ze)
 • Jak się nazywasz? – Come ti chiami? (ko-me ti kja-mi)
 • Nazywam się… – Mi chiamo… (mi kja-mo)
 • Skąd jesteś? – Di dove sei? (di do-we sej)
 • Jestem z Polski – Sono dalla Polonia (so-no dal-la po-lo-nia)
 • Czy możesz mi pomóc? – Puoi aiutarmi? (płoj a-ju-tar-mi)
 • Ile to kosztuje? – Quanto costa? (kwan-to ko-sta)
 • To jest zbyt drogie – È troppo caro (e trop-po ka-ro)
 • Czy mogę zapłacić kartą? – Posso pagare con la carta? (po-so pa-ga-re kon la kar-ta)

W restauracji

 • Poproszę menu – Il menu, per favore (il me-nu per fa-wo-re)
 • Poproszę wodę – Una bottiglia d’acqua, per favore (u-na bot-tij-ja dak-kwa per fa-wo-re)
 • Chciałbym zamówić… – Vorrei ordinare… (wo-rrej or-di-na-re)
 • Smacznego – Buon appetito (błon ap-pe-ti-to)
 • Rachunek, proszę – Il conto, per favore (il kon-to per fa-wo-re)

W hotelu

 • Mam rezerwację – Ho una prenotazione (o u-na pre-no-ta-cjo-ne)
 • Chciałbym pokój jednoosobowy – Vorrei una camera singola (wo-rrej u-na ka-me-ra sin-go-la)
 • Chciałbym pokój dwuosobowy – Vorrei una camera doppia (wo-rrej u-na ka-me-ra dop-pja)
 • Na ile nocy? – Per quante notti? (per kwan-te not-ti)
 • Czy macie wolne pokoje? – Avete camere libere? (a-we-te ka-me-re li-be-re)

Zwroty awaryjne

 • Pomocy! – Aiuto! (a-ju-to)
 • Zgubiłem się – Mi sono perso (mi so-no per-so)
 • Zadzwoń po policję – Chiama la polizia (kja-ma la po-li-cja)
 • Potrzebuję lekarza – Ho bisogno di un medico (o bi-zo-nio di un me-di-ko)
 • Jestem chory – Sono malato (so-no ma-la-to)
 • Gdzie jest najbliższy szpital? – Dove si trova l’ospedale più vicino? (do-we si tro-wa los-pe-da-le pju wi-czi-no)

Przydatne zwroty

 • Przepraszam – Scusa (sku-za) lub Mi scusi (mi sku-zi)
 • Nie rozumiem – Non capisco (non ka-pi-sko)
 • Możesz powtórzyć? – Puoi ripetere? (płoj ri-pe-te-re)
 • W porządku – Va bene (wa be-ne)
 • Miłego dnia – Buona giornata (bło-na dżor-na-ta)
 • Miłego wieczoru – Buona serata (bło-na se-ra-ta)

Nauka podstawowych zwrotów w języku włoskim może znacznie ułatwić podróżowanie po Włoszech i sprawić, że będziesz czuć się bardziej komfortowo w interakcjach z mieszkańcami. Nawet jeśli nie jesteś biegła w języku, Włosi doceniają, gdy próbujesz mówić w ich języku. Dzięki tym podstawowym zwrotom będziesz mógł lepiej cieszyć się swoją podróżą i doświadczeniami we Włoszech. Buona fortuna! (Powodzenia!)

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj swoje zdanie na ten temat

Twój mail nie zostanie nigdzie opublikowany