fbpx

Najmądrzejsze cytaty z Biblii

Biblia, jako jedno z najstarszych i najważniejszych dzieł literackich na świecie, jest bogactwem mądrości i duchowej inspiracji. Jej strony pełne są głębokich przemyśleń, pouczeń oraz etycznych zasad, które przemawiają do ludzkich serc przez wieki. Poniżej przedstawiamy kilka najmądrzejszych cytatów z Biblii, które nadal kształtują nasze myśli i postawy.

Te cytaty przekazują głębokie nauki na temat mądrości, umiaru, miłości i roztropności. Mimo upływu czasu, ich wartość wciąż jest aktualna, stanowiąc fundament dla wielu systemów etycznych i filozofii życiowych.

Księga Przysłów 1:7:„Początek mądrości to bojaźń Pańska; głupcy gardzą mądrością i karnością.”

Księga Przysłów 3:13:„Szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość, i człowiek, który zdobył rozum.”

Księga Przysłów 4:7:„Mądrość jest główną rzeczą, zdobywaj mądrość, a za wszelką twoją własność nabywaj rozum.”

Księga Przysłów 9:10:„Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości, a poznanie Świętego to rozum.”

Księga Koheleta 3:1-8:„Wszystko ma swoją porę, a każda sprawa pod niebem swój czas. Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co posadzono. Czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania.”

Księga Przysłów 16:16:„Lepiej nabyć mądrość niż złoto, lepsza jest wiedza niż srebro.”

Księga Przysłów 17:27:„Kto trzyma język swój, ten umie trzymać duszę swoją; kto szeroko otwiera usta, temu grozi zguba.”

Ewangelia Mateusza 7:12:„A więc wszystko, cokolwiek chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To bowiem jest istota Prawa i Proroków.”

Księga Przysłów 22:4:„Nagroda za pokorę i bojaźń Pańską to bogactwo, cześć i życie.”

Księga Przysłów 24:3-4:„Mądrość przez mądrość się buduje, dom przez rozum utwierdza się; przez poznanie izby wypełnione są wszystkimi drogimi i kosztownościami cennymi.”

Księga Przysłów 15:1:„Odpowiedź łagodna odwraca gniew, ale słowo boleśnie wypowiedziane wywołuje gniew.”

Ewangelia Jana 8:32:„I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.”

Księga Przysłów 10:19:„Gdzie jest mnóstwo słów, tam nie unika się winy, lecz kto powściąga wargi swoje, jest roztropny.”

List do Koryntian 13:4-7:„Miłość cierpli, łaskawa jest; miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złem; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współradoscić się z prawdą.”

Księga Przysłów 16:32:„Lepiej jest być cierpliwym niż bohaterem, panować nad sobą niż zdobywać miasto.”

Księga Przysłów 12:15:„Droga głupiego jest prosta w jego oczach, lecz kto jest roztropny, kieruje się radą.”

Księga Przysłów 15:23:„Radość serca upiększa oblicze, lecz przez smutek ducha ducha stępi się ducha.”

Księga Izajasza 40:31:„Ale ci, którzy ufają Panu, nabierają nowej siły, podnoszą skrzydła jak orły, biegną i nie męczą się, idą i nie znużają się.”

List do Koryntian 16:14:„Niech wszystko u was będzie czynione z miłości.”

Księga Psalmów 119:105:„Słowo twoje jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.”

Księga Eklezjastes 7:9:„Niech się nie śpieszy twoje serce do gniewu, gdyż gniew spoczywa w łonie głupców.”

Ewangelia Mateusza 5:9:„Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.”

Księga Przysłów 17:22:„Radość serca stanowi najlepszy lek, ale ducha przygnębionego usycha ducha.”

Księga Jeremiasza 29:13:„Szukać mnie i znaleźć, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.”

Ewangelia Mateusza 6:25-27:„Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, co macie jeść, ani o swoje ciało, co macie ubrać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzież? Spójrzcie na ptaki niebieskie: nie sieją, nie żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?”

Księga Przysłów 29:11:„Głupiec wydaje całą swoją złość na zewnątrz, ale roztropny człowiek ją powstrzymuje.”

Księga Izajasza 41:10:„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą; nie lękaj się, bo Ja jestem Bogiem twym. Umacniam cię, też wspieram cię prawiącym mojej prawicą sprawiedliwości.”

Księga Przysłów 13:20:„Kto chodzi z mądrymi, będzie mądry, ale kto się zadaje z głupcami, staje się głupcem.”

Księga Przysłów 14:30:„Zdrowe serce to życie ciała, lecz zazdrość jest jak gnicie dla kości.”

Ewangelia Mateusza 22:37-39:„Jezus mu odpowiedział: Miłuj Pana, Boga twego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest temu podobne: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.”

Te cytaty ukazują głęboką mądrość i etykę, które są obecne w Pismach Świętych. Mimo że powstały wiele wieków temu, ich uniwersalne przesłanie nadal przemawia do serc i umysłów ludzi na całym świecie.

Księga Przysłów 16:9:„Człowiek myśli w swoim sercu, ale od Pana zależy odpowiedź języka.”

Księga Izajasza 26:3:„Bóg, Ty utrzymujesz w doskonałym pokoju tego, kto całkowicie polega na Tobie, bo ma On ufność w Tobie.”

Ewangelia Mateusza 11:28-30:„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy się trudzicie i jesteście obciążeni, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Jarzmo moje jest łatwe, a brzemię moje lekkie.”

Księga Przysłów 15:1:„Odpowiedź łagodna odwraca gniew, ale słowo boleśnie wypowiedziane wywołuje gniew.”

Księga Przysłów 18:10:„Wieża obronna to imię Pana; biegną do niej sprawiedliwi i są bezpieczni.”

Ewangelia Jana 15:5:„Ja jestem winną latoroślą, wy jesteście winoroślą. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić.”

List do Rzymian 12:2:„I nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu waszego, abyście umieli rozpoznawać, jaka jest wola Boża, co dobre, przyjemne i doskonałe.”

Księga Przysłów 19:20:„Słuchaj rady i przyjmuj napomnienie, abyś stał się mądrym w przyszłości.”

Księga Psalmów 46:1:„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, pomocą w utrapieniach, zawsze obecny.”

Ewangelia Mateusza 6:33:„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.”

Księga Przysłów 4:23:„Powyżej wszystko strzeż swojego serca, bo z niego płynie życie.”

Ewangelia Mateusza 18:20:„Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.”

Księga Przysłów 10:12:„Nienawiść wywołuje zwady, lecz miłość zakrywa wszystkie przewinienia.”

Ewangelia Mateusza 5:16:„Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

List do Kolosan 3:23:„Cokolwiek uczynicie, czyńcie z całego serca, jak dla Pana, a nie dla ludzi.”

Te cytaty z Biblii są pełne mądrości, zasad moralnych i inspiracji do prowadzenia bardziej zrównoważonego, pełnego miłości życia. Ich uniwersalne przesłanie wciąż ma ogromny wpływ na ludzi na całym świecie.

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj swoje zdanie na ten temat

Twój mail nie zostanie nigdzie opublikowany